Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Punkt Konsultacyjny dla nauczycieli akademickich

06.02.2023
Zapraszamy nauczycieli akademickich do zapisu do Punktu Konsultacyjnego. Konsultacje i działania wspierające tego punktu służą podnoszeniu kompetencji dydaktycznych i budowaniu portfolio Uczestnika.
Zobacz wszystkie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich przez wprowadzenie systemu certyfikatów dydaktycznych”

Celem projektu jest reorganizacja aktualnego mechanizmu wspierania rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, monitorowania jakości kształcenia oraz oceny pracownika poprzez zbudowanie systemu certyfikatów dydaktycznych opartych na portfolio.

Dane kontaktowe

Zespół projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

wsparcie.dydaktyczne@uj.edu.pl

Opis zadań

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2.1 - Merytoryczne zaprojektowanie bazy zawierającej ofertę kursów i wsparcie nauczyciela akademickiego

2.2 - Przeprowadzenie integracji narzędzia informatycznego umożliwiającego prezentację bazy kursów

3.1 -  Opracowanie koncepcji wdrożenia funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz przeprowadzenie pilotażu (opracowanie koncepcji i dokumentacji, uruchomienie i opracowanie raportu po jego zakończeniu)

3.2 - Przeprowadzenie pilotażu (opracowanie koncepcji i dokumentacji, uruchomienie i opracowanie raportu po jego zakończeniu)

3.3 - Skonfigurowanie i dostosowanie systemu rejestracji do potrzeb szkoleń

3.4 - Wsparcie nauczycieli akademickich przez doradców akademickich

4.1 - Opracowanie konceptualizacji procedury certyfikacji dla nauczycieli akademickich

4.2 - Wykonanie przedwdrożeniowej analizy (inwentaryzacji) usług, procesów i procedur wymaganych do procesu certyfikacji

4.3 -  Opracowanie modelu kompetencji będącego podstawą określenia obszarów kompetencji oraz wyznaczenia poziomów certyfikatów (opracowanie merytoryczne) - przygotowanie dokumentacji

4.4 - Opracowanie merytoryczne zasobów otwartych służących pomocą osobom przystępującym do certyfikacji

4.5 - Opracowanie informatyczne zasobów otwartych służących pomocą osobom przystępującym do certyfikacji

4.6 - Przygotowanie koncepcji procedury włączającej system certyfikatów w systemy jakości kształcenia, oceny pracownika, ścieżki awansu

4.7 - Działania upowszechniające ideę certyfiikacji kompetencji dydaktycznych wśród kadry zarządzającej oraz nauczycieli akademickich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logotypy