Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

Informacje kontaktowe

kariery@uj.edu.pl
biurokarier.uj.edu.pl
alumni.uj.edu.pl

Adres: ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
Welcome Centre (pok. 1.08), pok. 1.05, 1.17; 30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 26 47

Do zadań Biura Karier należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i analiza losów absolwentów na potrzeby UJ, oczekiwań pracodawców i studentów oraz ofert pracy i praktyk;
 • współpraca z absolwentami UJ, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami otoczenia biznesu (m.in. centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości), izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i gremiami skupiającymi doradców zawodowych w kraju i za granicą;
 • prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla studentów i absolwentów;
 • organizowanie wydarzeń przygotowujących do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy oraz wspierających i rozwijających przedsiębiorczość, m.in. targów pracy, prezentacji i szkoleń;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach zdobywania, uzupełniania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez BK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Agnieszka DUDZIAK – Kierownik Biura Karier
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.17
tel.: (+48) 12 663 26 40
e-mail: agnieszka.dudziak@uj.edu.pl

 • współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami
 • współpraca z biurami karier w ramach krajowych partnerstw oraz międzynarodowych sieci

Piotr RAPCIAK – Zastępca Kierownika Biura Karier
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.17
tel.: (+48) 12 663 26 41
e-mail: piotr.rapciak@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami
 • współpraca z pracodawcami

Aneta BOCHENEK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 43, 518 725 899
e-mail: aneta.k.bochenek@uj.edu.pl

 • projekty badawcze
 • monitorowanie losów absolwentów

Halina CZUBAŁA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 44
e-mail: halina.czubala@uj.edu.pl

 • psycholog, coach
 • coaching kariery
 • indywidualne konsultacje
 • prowadzenie szkoleń

Paulina HOJDA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 42, 519 078 097
e-mail: paulina.hojda@uj.edu.pl

 • projekty badawcze

Olga JANDO
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 46
e-mail: olga.jando@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami
 • współpraca z pracodawcami
 • działania promocyjne

Magdalena KWAK-WÓJCIK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 45
e-mail: magdalena.kwak@uj.edu.pl

 • doradca zawodowy
 • konsultacje indywidualne
 • współpraca z pracodawcami
 • koordynacja Targów Pracy

Emilia LATAŁA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), Welcome Centre (pok. 1.08)
tel.: +48) 12 663 26 47, 506 418 851
e-mail: emilia.latala@uj.edu.pl

 • doradca zawodowy
 • psycholog

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.