Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Informacje kontaktowe

iso@uj.edu.pl
erasmus@uj.edu.pl

internationalstudents.uj.edu.pl
erasmus.uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, pok. 21, 31-007 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 10 04

Do zadań Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należy w szczególności:

 • obsługa zagranicznych studentów i doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych przyjeżdżających do UJ w sprawach związanych z pobytem w UJ:
  • koordynacja przyznawania miejsc w domach studenckich,
  • obsługa stypendystów strony polskiej,
  • współpraca z instytucjami państwowymi zajmującymi się sprawami pobytowymi studentów zagranicznych;
 • współpraca z instytucjami obsługującymi programy stypendialne dla cudzoziemców;
 • zarządzanie projektami: Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego, mobilność studentów i pracowników – współpraca z krajami programu i krajami partnerskimi w ramach Programu Erasmus+ w zakresie:
  • wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia i praktyki oraz wyjazdów absolwentów na praktyki,
  • przyjazdów studentów zagranicznych na studia;
 • zarządzanie projektem Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • zarządzanie projektem Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego;
 • koordynacja we współpracy z Sekcją Systemów Obsługi Studiów modułów:
  • USOSweb i USOS BWZ w zakresie wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia i praktyki oraz wyjazdów absolwentów na praktyki w ramach projektów i programów wskazanych powyżej,
  • IRK BWZ w zakresie przyjazdów studentów i doktorantów na studia do UJ w ramach projektów i programów wskazanych powyżej;
 • promocja programów wymian oraz działania wspierające wyjeżdżających i przyjeżdżających do UJ studentów i doktorantów, w szczególności w aspekcie różnic międzykulturowych i problemów adaptacyjnych.

Skład osobowy

Michał BEREZIŃSKI – Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych
tel. (+48) 12 663 10 05
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl

Paweł WINIARSKI – Zastępca Kierownika Działu Obsługi Studentów Zagranicznych
tel. (+48) 12 663 15 47
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • stypendia NAWA
 • legalizacja pobytu cudzoziemców
 • Koordynator Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ
 • Kierownik projektu "Nice too see JU!"

Agata CZYŻ
tel. (+48) 12 663 11 46
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • obsługa finansowa programu ERASMUS+

Dorota MIREK
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • stypendia NAWA
 • przyjazdy studentów w ramach bilateralnych umów i staży naukowo-badawczych
 • przyjazdy studentów w ramach pozostałych programów wymiany międzynarodowej

Natalia PORABIK
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Iryna STUDANS
tel. (+48) 12 663 10 72
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • informacja na temat wymian, social media

Aleksandra SZKLARZEWICZ
tel. (+48) 12 663 10 71
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • informacja na temat wymian, social media
 • wyjazdy i przyjazdy studentów Erasmus+ KA107

Agata WĄDOLNA
tel. (+48) 12 663 15 16
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+
 • Kierownik projektów Erasmus+ KA103, KA107 i PO WER
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia (w tym PO WER)

Małgorzata WOŹNIAK
tel. (+48) 12 663 15 17
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia

Jacek ZAPRZALSKI
tel. (+48) 12 663 15 46
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • stypendia NAWA
 • domy studenckie dla cudzoziemców rozpoczynających studia w UJ
 • Uczelniany Koordynator Programu MOST