Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

Informacje kontaktowe

iso@uj.edu.pl
erasmus@uj.edu.pl

internationalstudents.uj.edu.pl
erasmus.uj.edu.pl

Adres:
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 26 71

Zadania Działu

Do zadań Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należy w szczególności:

 • wsparcie informacyjno-administracyjne dla zagranicznych studentów i doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne wyjeżdżających i przyjeżdżających do UJ studentów i doktorantów, w szczególności w aspekcie różnic międzykulturowych i problemów adaptacyjnych;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w sprawach związanych z obsługą zagranicznych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz mobilnością studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników;
 • obsługa spraw związanych ze współpracą z NAWA w zakresie programów stypendialnych dla cudzoziemców, programu MOST, programu Erasmus+ (Akcja 1, Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym: mobilność studentów i pracowników uczelni);
 • zarządzanie projektami: Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność studentów i pracowników uczelni, Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami w ramach PO WER, Mobilność w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Edukacja;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DOSZ oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Michał BEREZIŃSKI - Kierownik
tel. (+48) 12 663 26 70
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl

Paweł WINIARSKI - Zastępca Kierownika
tel. (+48) 12 663 26 71
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • stypendia NAWA
 • legalizacja pobytu cudzoziemców
 • Koordynator Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ

Natalia PORABIK
tel. (+48) 12 663 26 75
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Małgorzata WOŹNIAK
tel. (+48) 12 663 26 76
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Marharyta KOROVCHENKO
tel. (+48) 12 663 26 77
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Anastasiia TKHOROVSKA
tel. (+48) 12 663 26 78
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • informacja na temat wymian, social media

Justyna CHROBAKIEWICZ
tel. (+48) 12 663 26 79
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • informacja na temat wymian, social media

Dorota MIREK
tel. (+48) 12 663 26 74
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • obsługa kandydatów na studia i studentów stypendystów programów NAWA
 • obsługa programu CEEPUS

Jacek ZAPRZALSKI
tel. (+48) 12 663 26 73
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • obsługa kandydatów na studia i studentów stypendystów programów NAWA
 • przyznawanie miejsc w domach studenckich dla studentów zagranicznych na pełnych programach
 • obsługa wniosków o zmianę zasad finansowania studiów dla studentów zagranicznych

Agata CZYŻ
tel. (+48) 12 663 26 72
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

 • obsługa finansowa programu ERASMUS+