Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Informacje kontaktowe

iso@uj.edu.pl
erasmus@uj.edu.pl

internationalstudents.uj.edu.pl
erasmus.uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, pok. 21, 31-007 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 10 04

Do zadań Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należy w szczególności:

 • obsługa zagranicznych studentów i doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych przyjeżdżających do UJ w sprawach związanych z pobytem w UJ:
  • koordynacja przyznawania miejsc w domach studenckich,
  • obsługa stypendystów strony polskiej,
  • współpraca z instytucjami państwowymi zajmującymi się sprawami pobytowymi studentów zagranicznych;
 • współpraca z instytucjami obsługującymi programy stypendialne dla cudzoziemców;
 • zarządzanie projektami: Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego, mobilność studentów i pracowników – współpraca z krajami programu i krajami partnerskimi w ramach Programu Erasmus+ w zakresie:
  • wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia i praktyki oraz wyjazdów absolwentów na praktyki,
  • przyjazdów studentów zagranicznych na studia;
 • zarządzanie projektem Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • zarządzanie projektem Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego;
 • koordynacja we współpracy z Sekcją Systemów Obsługi Studiów modułów:
  • USOSweb i USOS BWZ w zakresie wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia i praktyki oraz wyjazdów absolwentów na praktyki w ramach projektów i programów wskazanych powyżej,
  • IRK BWZ w zakresie przyjazdów studentów i doktorantów na studia do UJ w ramach projektów i programów wskazanych powyżej;
 • promocja programów wymian oraz działania wspierające wyjeżdżających i przyjeżdżających do UJ studentów i doktorantów, w szczególności w aspekcie różnic międzykulturowych i problemów adaptacyjnych.

Skład osobowy

Michał BEREZIŃSKI – Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych
tel.: (+48) 12 663 10 05
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Krzysztof BYRSKI – Zastępca Kierownika Działu Obsługi Studentów Zagranicznych
tel.: (+48) 12 663 10 04
e-mail: krzysztof.byrski@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów w ramach bilateralnych umów i stażów naukowo-badawczych
 • przyjazdy studentów w ramach pozostałych programów wymiany międzynarodowej
 • stypendia Rządu RP dla studentów na stażach naukowych i na studiach doktoranckich

Agata CZYŻ
tel.: (+48) 12 663 11 46
e-mail: agata.czyz@uj.edu.pl

 • obsługa finansowa programu ERASMUS+

Iryna STUDANS
tel.: (+48) 12 663 10 72
e-mail: iryna.tsykra@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe

Monika RZĄCA
tel.: (+48) 12 663 15 15
e-mail: monika.rzaca@uj.edu.pl

 • Kierownik projektu Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107 i POWER
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia finansowanych z POWER
 • wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA107
 • kluczowy użytkownik ds. USOS BWZ

Aleksandra SZKLARZEWICZ
tel.: (+48) 12 663 10 71
e-mail: aleksandra.szklarzewicz@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • wyjazdy i przyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Algieria, Egipt, Jordania, Maroko, Tunezja)
 • promocja i informacja na temat wymian (Welcome Guide), social media

Agata WĄDOLNA
tel.: (+48) 12 663 15 16
e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Izrael)

Paweł WINIARSKI
tel.: (+48) 12 663 15 47
e-mail: p.winiarski@uj.edu.pl
skype: p.winiarski.uj (7:30 - 9:30)

 • stypendia Rządu RP dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • domy studenckie dla cudzoziemców rozpoczynajacych studia w UJ
 • koordynator Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ

Małgorzata WOŹNIAK
tel.: (+48) 12 663 15 17
e-mail: malgorzata1.wozniak@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Jacek ZAPRZALSKI
tel.: (+48) 12 663 15 46
e-mail: jacek.zaprzalski@uj.edu.pl

 • stypendia Rządu RP dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • domy studenckie dla cudzoziemców rozpoczynajacych studia w UJ