Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Informacje kontaktowe

internationalstudents.uj.edu.pl
erasmus.uj.edu.pl

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków

tel.: (+48) 12 663 26 71
e-mail: iso@uj.edu.pl
e-mail: erasmus@uj.edu.pl

Zadania Działu

Do zadań Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należy w szczególności:

 • wsparcie informacyjno-administracyjne dla zagranicznych studentów i doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne wyjeżdżających i przyjeżdżających do UJ studentów i doktorantów, w szczególności w aspekcie różnic międzykulturowych i problemów adaptacyjnych;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w sprawach związanych z obsługą zagranicznych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz mobilnością studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników;
 • obsługa spraw związanych ze współpracą z NAWA w zakresie programów stypendialnych dla cudzoziemców, programu MOST, programu Erasmus+ (Akcja 1, Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym: mobilność studentów i pracowników uczelni);
 • zarządzanie projektami: Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność studentów i pracowników uczelni, Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami w ramach PO WER, Mobilność w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Edukacja;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DOSZ oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Michał Bereziński

Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych

tel.: (+48) 12 663 26 70
e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl

Paweł Winiarski

Zastępca Kierownika Działu Obsługi Studentów Zagranicznych

tel.: (+48) 12 663 26 71
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • legalizacja pobytu cudzoziemców
 • stypendia NAWA
 • Koordynator Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ

Anna Cholcha

tel.: (+48) 12 663 26 77
e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Justyna Chrobakiewicz

tel.: (+48) 12 663 26 79
e-mail: erasmus.incoming@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • informacja na temat wymian, social media

Agata Czyż

tel.: (+48) 12 663 26 72
e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl

 • obsługa finansowa programu ERASMUS+

Joanna Hedrick

tel.: (+48) 12 663 26 76
e-mail: joanna.hedrick@uj.edu.pl (ws. Programu MOST), erasmus.outgoing@uj.edu.pl (ws. Programu ERASMUS+)

 • Uczelniany Koordynator Programu MOST
 • wyjazdy doktorantów w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowe praktyki mieszane

Jakub Juzwa

tel.: (+48) 12 663 26 77
e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia KA171

Agnieszka Krawczyk

tel.: (+48) 12 663 26 74
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • obsługa stypendystów programów NAWA
 • obsługa programu CEEPUS
 • obsługa innych programów wymian

Aleksandra Oleksy

tel.: (+48) 12 663 26 27
e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia KA131

Adrianna Stós

tel.: (+48) 12 663 26 75
e-mail: erasmus.outgoing@uj.edu.pl

 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia KA131
 • wyjazdy studentów w ramach Blended Intensive Programme

Anastasiia Tkhorovska

tel.: (+48) 12 663 26 78
e-mail: erasmus.incoming@uj.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • informacja na temat wymian, social media

Jacek Zaprzalski

tel.: (+48) 12 663 26 73
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • obsługa stypendystów programów NAWA
 • przyznawanie miejsc w domach studenckich dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia na UJ
 • obsługa wniosków o zmianę zasad finansowania studiów dla studentów zagranicznych