Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Rekrutacji na Studia

Zadania Działu

Do zadań Działu Rekrutacji na Studia należy w szczególności:

  • obsługa organizacyjno-administracyjna procesu rekrutacji na studia, studia podyplomowe oraz do szkół doktorskich na UJ, w tym obsługa spraw kandydatów na studia, organizowanie, koordynowanie i wsparcie prac zespołów i komisji rekrutacyjnych oraz innych organów Uczelni uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, zbieranie propozycji jednostek dotyczących opłat za studia;
  • wsparcie administracyjne Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie sporządzania projektów decyzji administracyjnych w zakresie rekrutacji na studia;
  • reprezentowanie UJ podczas targów edukacyjnych oraz prezentacja oferty UJ w szkołach;
  • diagnozowanie, monitorowanie i raportowanie procesu rekrutacji w celu poprawy jego jakości i skuteczności oraz dostosowywania go do potrzeb kandydatów i potrzeb UJ;
  • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRS oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Informacje kontaktowe dla kandydatów na studia

rekrutacja.uj.edu.pl – dla obywateli polskich
welcome.uj.edu.pl – dla cudzoziemców
irk.uj.edu.pl – Internetowa Rekrutacja Kandydatów

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków

tel.: (+48) 12 663 26 60 oraz 663 26 63
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl, welcome@uj.edu.pl

Informacje kontaktowe dla pracowników

Dostępne poniżej po zalogowaniu do Portalu UJ dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.