Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Stypendialnych

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

W sprawach dotyczących składania wniosków o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i o zapomogę prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się z koordynatorem ds. stypendialnych. Kontakt znajdziesz w USOSweb, zakładka Dla studentów, a tam Obsługa.

Studentów UJ CM prosimy o kontakt z Sekcją Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

Informacje kontaktowe

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl

Adres:
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków

Zadania Działu

Do zadań Działu Spraw Stypendialnych należy w szczególności:

 • obsługa administracyjna ogólnouniwersyteckich funduszy stypendialnych UJ i centralnych komisji stypendialnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących świadczeń stypendialnych płatnych z Funduszu Stypendialnego (z wyłączeniem Collegium Medicum), w szczególności zbieranie wniosków studentów i doktorantów, kontrolowanie kompletności dokumentacji, ustalanie wysokości dochodu w rodzinie wnioskodawcy, przygotowanie decyzji, a także sporządzanie list wypłat zgodnie z procedurami przyjętymi na UJ;
 • kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Stypendialnego zgodnie z procedurą przyjętą na UJ i kwot zwiększeń stypendiów doktoranckich w ramach dotacji projakościowej;
 • współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie:
  • podziału Funduszu Stypendialnego,
  • podziału miejsc w domach studenckich;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DSSp oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Dawid CICHOCKI – Kierownik Działu Spraw Stypendialnych
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

Żaneta CHĘĆ – Zastępca Kierownika Działu Spraw Stypendialnych
e-mail: zaneta.chec@uj.edu.pl

Elżbieta BARCZYŃSKA
tel.: 12 663 26 82
e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Polonistyki

Olga BIENIEK
tel.: 12 663 26 88
e-mail: olga.bieniek@uj.edu.pl

 • Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • domy studenckie i Dom Doktoranta

Agnieszka CZOPIK
tel.: 12 663 26 80
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Filozoficznego

Paweł MIELNIK
tel.: 12 663 26 85
e-mail: pawel.mielnik@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Magdalena KOSIERADZKA-SEREMAK
tel.: 12 663 26 81
e-mail: magdalena.kosieradzka-seremak@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Historycznego oraz Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Michał OLECHOWSKI
tel.: 12 663 26 89
e-mail: michal.olechowski@uj.edu.pl

 • stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinasowanie zadań projakościowych
 • kredyty studenckie

Stanisław REGIEC
tel.: 12 663 26 83
e-mail: stanislaw.regiec@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Prawa i Administracji

Barbara SZARKOWSKA
tel.: 12 663 26 84
e-mail: barbara.szarkowska@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Filologicznego

Bogusław WAJZER
tel.: (+48) 12 663 26 29
e-mail: boguslaw.wajzer@uj.edu.pl

 • własne fundusze stypendialne
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Lista koordynatorów ds. stypendialnych dla pozostałych wydziałów

Lista pracowników zajmujących się stypendium doktoranckim i zwiększeniem stypendium doktoranckiego