Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Stypendialnych

W sprawach dotyczących składania wniosków o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i o zapomogę prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się z koordynatorem ds. stypendialnych. Kontakt znajdziesz w USOSweb, zakładka Dla studentów, a tam Obsługa.

Informacje kontaktowe

stypendia.uj.edu.pl

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków
e-mail: stypendia@uj.edu.pl

Studentów UJ CM prosimy o kontakt z koordynatorami wydziałów Collegium Medicum, których lista dostępna jest na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Zadania Działu

Do zadań Działu Spraw Stypendialnych należy w szczególności:

 • obsługa administracyjna ogólnouniwersyteckich funduszy stypendialnych UJ i centralnych komisji stypendialnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących świadczeń stypendialnych płatnych z Funduszu Stypendialnego (z wyłączeniem Collegium Medicum), w szczególności zbieranie wniosków studentów i doktorantów, kontrolowanie kompletności dokumentacji, ustalanie wysokości dochodu w rodzinie wnioskodawcy, przygotowanie decyzji, a także sporządzanie list wypłat zgodnie z procedurami przyjętymi na UJ;
 • kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Stypendialnego zgodnie z procedurą przyjętą na UJ i kwot zwiększeń stypendiów doktoranckich w ramach dotacji projakościowej;
 • współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie:
  • podziału Funduszu Stypendialnego,
  • podziału miejsc w domach studenckich;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DSSp oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Dawid Cichocki

Kierownik Działu Spraw Stypendialnych

e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

Michał Olechowski

Zastępca kierownika Działu Spraw Stypendialnych

e-mail: michal.olechowski@uj.edu.pl

 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
 • stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinasowanie zadań projakościowych
 • koordynacja w zakresie stypendiów w szkole doktorskiej
 • informowanie o kredytach studenckich

Agnieszka Czopik

tel.: (+48) 12 663 26 80
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl

 • domy studenckie i Dom Doktoranta
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów
 • stypendium ministra dla studentów

Justyna Górniak

tel.: (+48) 12 663 26 82
e-mail: justyna.gorniak@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (WZiKS)

Magdalena Kosieradzka-Seremak

tel.: (+48) 12 663 26 81
e-mail: magdalena.kosieradzka-seremak@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Historycznego

Violetta Kocur

tel.: (+48) 12 663 26 87
e-mail: viola.kocur@uj.edu.pl

 • wsparcie prawne komisji stypendialnych dla studentów UJ
 • wsparcie prawne postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie nadzoru

Paweł Mielnik

tel.: (+48) 12 663 26 85
e-mail: pawel.mielnik@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytutu Kultury (WZiKS)

Magdalena Mysłek-Gajęcka

tel.: (+48) 12 663 26 88
e-mail: magdalena.myslek@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Instytutu Przedsiębiorczości (WZiKS)

Alicja Niemand

tel.: (+48) 12 663 26 29
e-mail: alicja.niemand@uj.edu.pl

 • obsługa Własnych Funduszy Stypendialnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stanisław Regiec

tel.: (+48) 12 663 26 83
e-mail: stanislaw.regiec@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Prawa i Administracjioraz Wydziału Filozoficznego

Barbara Szarkowska

tel.: (+48) 12 663 26 84
e-mail: barbara.szarkowska@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Filologicznego orazInstytutu Studiów Informacyjnych (WZiKS)

Judyta Zięcina

tel.: (+48) 12 663 26 28
e-mail: judyta.ziecina@uj.edu.pl

 • stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla Wydziału Polonistyki

Lista koordynatorów ds. stypendialnych dla pozostałych wydziałów