Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

Centrum Wsparcia Dydaktyki łączy jednostki z pionu Prorektora ds. dydaktyki, których zakresy wzajemnie się przenikają. Obszar działań Centrum jest rozbudowany, ale jako najistotniejsze zadanie należy wskazać koordynowanie procesu kształcenia rozpoczynając od rekrutacji na studia przez organizację toku studiów, kończąc na działaniach związanych ze wsparciem absolwentów. Dowiedz się więcej »

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki w Centrum Wsparcia Dydaktyki

Kim jesteśmy?

W skład Centrum Wsparcia Dydaktyki wchodzi 9 jednostek. Do naszego zakresu zadań należy pomoc jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prowadzenia spraw studenckich i dydaktyki na wszystkich poziomach studiów oraz koordynowanie działań jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w zakresie powierzonych im zadań.

Więcej informacji na temat Centrum na stronie dydaktyka.uj.edu.pl/centrum.

Czym się zajmujemy?

  • wsparciem jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań związanych z dydaktyką,
  • obsługą spraw kandydatów na studia, zarówno z Polski jak i z zagranicy, studentów, doktorantów oraz absolwentów UJ,
  • współpracą z instytucjami rynku pracy,
  • obsługą programów wymian międzynarodowych (m. in. Erasmus+) i funduszy stypendialnych oraz koordynacją działań projakościowych,
  • wsparciem w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych pracowników oraz doktorantów UJ.

Kogo szukamy?

Właśnie Ciebie! Z nami masz szansę rozwinąć swoje kompetencje i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. 

Jak się zgłosić? 

Wypełnij formularz na stronie dydaktyka.uj.edu.pl/praktyki i czekaj na odpowiedź. W razie dodatkowych pytań – pisz na adres dydaktyka@uj.edu.pl.