Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki w Centrum Wsparcia Dydaktyki

Kim jesteśmy?

W skład Centrum Wsparcia Dydaktyki wchodzi 9 jednostek. Do naszego zakresu zadań należy pomoc jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prowadzenia spraw studenckich i dydaktyki na wszystkich poziomach studiów oraz koordynowanie działań jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w zakresie powierzonych im zadań.

Więcej informacji na temat Centrum na stronie dydaktyka.uj.edu.pl/centrum.

Czym się zajmujemy?

  • wsparciem jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań związanych z dydaktyką,
  • obsługą spraw kandydatów na studia, zarówno z Polski jak i z zagranicy, studentów, doktorantów oraz absolwentów UJ,
  • współpracą z instytucjami rynku pracy,
  • obsługą programów wymian międzynarodowych (m. in. Erasmus+) i funduszy stypendialnych oraz koordynacją działań projakościowych,
  • wsparciem w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych pracowników oraz doktorantów UJ.

Kogo szukamy?

Właśnie Ciebie! Z nami masz szansę rozwinąć swoje kompetencje i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. 

Jak się zgłosić? 

Wypełnij formularz na stronie dydaktyka.uj.edu.pl/praktyki i czekaj na odpowiedź. W razie dodatkowych pytań – pisz na adres dydaktyka@uj.edu.pl.