Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Kontakt do jednostek Centrum Wsparcia Dydaktyki znajdziesz na poszczególnych stronach:

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Informacje na temat dostępności znajdziesz na stronie dydaktyka.uj.edu.pl/dostepnosc

Moja sprawa dotyczy...

Jeśli nie wiesz z którą jednostką skontaktować się w konkretnej sprawie, skontaktuj się z Biurem Centrum Wsparcia Dydaktyki lub skorzystaj z przygotowanej przez nas poniższej listy tematycznej:

STUDIA | studenci, doktoranci, słuchacze

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomoc materialna, własne stypendia, Stypendium UJ

Akademiki

Sprawy studenckie i doktoranckie, Rada Kół Naukowych, organizacje studenckie

Tok studiów wyższych i studiów trzeciego stopnia
Badania profilaktyczne, szkolenie BHK

Legitymacja studencka/doktorancka

Wymiany międzynarodowe
Erasmus

Program MOST

Studenci-cudzoziemcy

PRACOWNICY

Tworzenie studiów
Wzory dokumentów i instrukcje
Akty prawne dotyczące dydaktyki

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych
Fundusze i nagrody

KARIERA | studenci, absolwenci

Praca, praktyki, staże

Alumni

Szkolenia

REKRUTACJA | kandydaci na studia

Informacje o rekrutacji na studia wyższe

Informacje o rekrutacji na studia w językach obcych

Informacje o rekrutacji na studia podyplomowej i kursy dokształcające

System rekrutacyjny – Internetowa Rekrutacja Kandydatów

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA