Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki

Informacje kontaktowe

dydaktyka@uj.edu.pl
dydaktyka.uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, pok. 19, 31-007 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 22 22

Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące działalności Centrum Wsparcia Dydaktyki lub informacje, które znajdują się na stronach poszczególnych jednostek nie pomogły Ci w znalezieniu odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Do zadań Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki należy w szczególności:

 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum, w tym tworzenie zawartości stron internetowych Centrum i materiałów informacyjnych;
 • obsługa administracyjna postępowań dyscyplinarnych przeciwko studentom i doktorantom oraz informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu.

Skład osobowy

Piotr SZUMLIŃSKI – Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p. 20
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Tadeusz DĘBOWSKI – Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p. 20
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: tadeusz.debowski@uj.edu.pl

Monika NOJSZEWSKA-KOPTA – Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p. 20
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: monika.nojszewska@uj.edu.pl

Magdalena STEMPIN – Kierownik Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p. 19
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: magdalena.stempin@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Anna JĘDRYCHOWSKA
Collegium Novum, p. 19
tel.: (+48) 12 663 11 06
e-mail: anna.jedrychowska@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Szymon JANOTA
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: (+48) 12 663 11 20
e-mail: szymon.janota@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna postępowań dyscyplinarnych przeciwko studentom i doktorantom oraz informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu

Daria KOLENDA
ul. Czapskich 4, p. 202
tel.: (+48) 12 663 38 58
e-mail: daria.warzecha@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna Zespołu ds. analizy programów studiów
 • obsługa administracyjna Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania

Katarzyna KOWALSKA
Collegium Novum, p. 19
tel.: (+48) 12 663 14 79
e-mail: katarzyna.e.kowalska@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum