Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki

Informacje kontaktowe

dydaktyka.uj.edu.pl

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 011
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
30-060 Kraków
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: dydaktyka@uj.edu.pl

Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące działalności Centrum Wsparcia Dydaktyki lub informacje, które znajdują się na stronach poszczególnych jednostek nie pomogły Ci w znalezieniu odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zadania Biura

Do zadań Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki należy w szczególności:

  • obsługa administracyjna Centrum i jednostek wchodzących w skład Centrum, w tym w zakresie finansów i majątku;
  • koordynowanie działań informacyjnych w zakresie działalności Centrum oraz działań w zakresie wsparcia procesu doskonalenia kompetencji kadry administracyjnej UJ realizującej zadania związane z dydaktyką i sprawami studenckimi.

Skład osobowy

Magdalena Stempin

Kierowniczka Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.11
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: magdalena.stempin@uj.edu.pl

  • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
  • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Anna Jędrychowska

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.11
tel.: (+48) 12 663 26 21
e-mail: anna.jedrychowska@uj.edu.pl

  • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
  • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Katarzyna Sałocha

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.11
tel.: (+48) 12 663 26 22
e-mail: katarzyna.salocha@uj.edu.pl

  • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
  • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum