Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

Informacje kontaktowe

dydaktyka@uj.edu.pl
dydaktyka.uj.edu.pl

Adres:
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 011
30-060 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 22 22

Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące działalności Centrum Wsparcia Dydaktyki lub informacje, które znajdują się na stronach poszczególnych jednostek nie pomogły Ci w znalezieniu odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zadania Biura

Do zadań Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki należy w szczególności:

  • obsługa administracyjna Centrum i jednostek wchodzących w skład Centrum, w tym w zakresie finansów i majątku;
  • koordynowanie działań informacyjnych w zakresie działalności Centrum oraz działań w zakresie wsparcia procesu doskonalenia kompetencji kadry administracyjnej UJ realizującej zadania związane z dydaktyką i sprawami studenckimi.

Skład osobowy

Magdalena STEMPIN – Kierownik Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.11
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: magdalena.stempin@uj.edu.pl

  • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
  • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Anna JĘDRYCHOWSKA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.11
tel.: (+48) 12 663 26 21
e-mail: anna.jedrychowska@uj.edu.pl

  • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
  • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Katarzyna SAŁOCHA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.11
tel.: (+48) 12 663 26 22
e-mail: katarzyna.salocha@uj.edu.pl

  • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
  • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum