Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

Informacje kontaktowe

kariery@uj.edu.pl
biurokarier.uj.edu.pl
alumni.uj.edu.pl

Adres:
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
Welcome Centre oraz pok. 1.05 i 1.17, I piętro
30-060 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 26 47

Zadania Biura

Do zadań Biura Karier należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i analiza losów absolwentów na potrzeby UJ, oczekiwań pracodawców i studentów oraz ofert pracy i praktyk;
 • współpraca z absolwentami UJ, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami otoczenia biznesu (m.in. centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości), izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i gremiami skupiającymi doradców zawodowych w kraju i za granicą;
 • prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla studentów i absolwentów;
 • organizowanie wydarzeń przygotowujących do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy oraz wspierających i rozwijających przedsiębiorczość, m.in. targów pracy, prezentacji i szkoleń;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach zdobywania, uzupełniania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez BK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Piotr RAPCIAK – p.o. Kierownika Biura Karier
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.17
tel.: (+48) 12 663 26 41
e-mail: piotr.rapciak@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami
 • współpraca z pracodawcami

Paulina HOJDA – p.o. Zastępcy Kierownika Biura Karier
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 42, 519 078 097
e-mail: paulina.hojda@uj.edu.pl

 • projekty badawcze

Aneta BOCHENEK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 43, 518 725 899
e-mail: aneta.k.bochenek@uj.edu.pl

 • projekty badawcze
 • monitorowanie losów absolwentów

Halina CZUBAŁA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 44
e-mail: halina.czubala@uj.edu.pl

 • psycholog, coach
 • coaching kariery
 • indywidualne konsultacje
 • prowadzenie szkoleń

Olga JANDO-DZIEDZIC
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 46
e-mail: olga.jando@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami
 • współpraca z pracodawcami
 • działania promocyjne

Magdalena KWAK-WÓJCIK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 45
e-mail: magdalena.kwak@uj.edu.pl

 • doradca zawodowy
 • konsultacje indywidualne
 • współpraca z pracodawcami
 • koordynacja Targów Pracy

Emilia LATAŁA-CUDECKA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.27
tel.: +48) 12 663 26 47, 506 418 851
e-mail: emilia.latala@uj.edu.pl

 • doradca zawodowy
 • psycholog

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.