Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Informacje kontaktowe

kariery@uj.edu.pl
biurokarier.uj.edu.pl

Adres: ul. Straszewskiego 25/12, 31-113 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 39 40, 12 431 13 28

Do zadań Biura Karier należy w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa zawodowego dla studentów i absolwentów obejmującego konsultacje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych oraz diagnozę predyspozycji zawodowych;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży;
 • organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne, przygotowujących do efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz wspierających i rozwijających przedsiębiorczość;
 • współpraca z pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz z biurami karier oraz organizacjami wspierającymi rozwój zawodowy studentów w szkołach wyższych w kraju i za granicą;
 • prowadzenie badań dotyczących współpracy UJ z rynkiem pracy m.in. w zakresie oczekiwań pracodawców i studentów oraz analiza ofert pracy i praktyk;
 • prowadzenie badań losów absolwentów na potrzeby Uczelni, współpraca z absolwentami UJ

Skład osobowy

Agnieszka DUDZIAK – Kierownik Biura Karier
tel.: (+48) 12 663 39 00
e-mail: agnieszka.dudziak@uj.edu.pl

 • współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami
 • współpraca z biurami karier w ramach krajowych partnerstw oraz międzynarodowych sieci

Piotr RAPCIAK – Zastępca Kierownika Biura Karier
tel.: (+48) 12 663 39 40
e-mail: piotr.rapciak@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami
 • współpraca z pracodawcami

Halina CZUBAŁA
tel.: (+48) 12 663 39 40
e-mail: halina.czubala@uj.edu.pl

 • coaching kariery
 • organizacja szkoleń

Paulina HOJDA
tel.: (+48) 12 663 39 40
e-mail: paulina.hojda@uj.edu.pl

 • badania pracodawców
 • wewnętrzne badania ewaluacyjne, sprawozdawczość

Olga JANDO
tel.: (+48) 12 663 39 40
e-mail: olga.jando@uj.edu.pl

 • organizacja szkoleń, Targów Pracy

Aneta BOCHENEK
tel.: (+48) 12 663 39 33
e-mail: aneta.k.bochenek@uj.edu.pl

 • badania losów zawodowych absolwentów