Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Informacje kontaktowe

biurokarier.uj.edu.pl
alumni.uj.edu.pl

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
Welcome Centre oraz pok. 1.05 i 1.17, I piętro
30-060 Kraków

tel.: (+48) 12 663 26 47
e-mail: alumni@uj.edu.pl
e-mail: kariery@uj.edu.pl

Zadania Biura

Do zadań Biura Karier należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i analiza losów absolwentów na potrzeby UJ, oczekiwań pracodawców i studentów oraz ofert pracy i praktyk;
 • współpraca z absolwentami UJ, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami otoczenia biznesu (m.in. centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości), izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i gremiami skupiającymi doradców zawodowych w kraju i za granicą;
 • prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla studentów i absolwentów;
 • organizowanie wydarzeń przygotowujących do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy oraz wspierających i rozwijających przedsiębiorczość, m.in. targów pracy, prezentacji i szkoleń;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach zdobywania, uzupełniania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez BK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Agnieszka Dudziak

Kierowniczka Biura Karier

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.17
tel.: (+48) 12 663 26 40
e-mail: agnieszka.dudziak@uj.edu.pl

Piotr Rapciak

Zastępca Kierowniczki Biura Karier

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.17
tel.: (+48) 12 663 26 41
e-mail: piotr.rapciak@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami
 • współpraca z pracodawcami

Marcin Baumann

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 43
e-mail: marcin.baumann@uj.edu.pl

 • projekty badawcze
 • Monitorowanie Losów Absolwentów

Paulina Hojda

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 42, 519 078 097
e-mail: paulina.hojda@uj.edu.pl

 • projekty badawcze

Magdalena Kwak-Wójcik

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 663 26 45
e-mail: magdalena.kwak@uj.edu.pl

 • doradca zawodowy
 • konsultacje indywidualne
 • współpraca z pracodawcami
 • koordynacja Targów Pracy

Emilia Latała-Cudecka

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.27
tel.: (+48) 12 663 26 47, 506 418 851
e-mail: emilia.latala@uj.edu.pl

 • doradca zawodowy
 • psycholog

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Unia Europejska

Grażyna Wojdyńska

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 1.05
tel.: (+48) 12 633 26 46
e-mail: grazyna.wojdynska@uj.edu.pl

 • współpraca z absolwentami