Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Welcome Centre

Informacje kontaktowe

welcome.uj.edu.pl

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
e-mail: welcome@uj.edu.pl

Korespondencję proszę kierować na:

Centrum Wsparcia Dydaktyki
Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu Welcome Centre należy w szczególności:

 • bezpośrednia obsługa spraw kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz do szkół doktorskich na UJ;
 • obsługa i wsparcie spraw stypendystów programów NAWA na pełnych programach studiów;
 • udzielanie informacji na temat legalizacji pobytu, zasad podejmowania i finansowania studiów dla studentów zagranicznych na pełnych programach kształcenia;
 • udział w targach edukacyjnych promujących ofertę dydaktyczną UJ w kraju i za granicą;
 • opiniowaniem wniosków studentów zagranicznych o zmianę zasad finansowania studiów;
 • przyznawaniem miejsc w domach studenckich dla studentów zagranicznych na pełnych programach kształcenia;
 • udzielaniem informacji oraz weryfikacją poprawności statusów podejmowania i finansowania studiów dla studentów zagranicznych na pełnych programach kształcenia.

Skład osobowy

Maria Stós

Koordynatorka Zespołu Welcome Centre

tel.: (+48) 12 663 26 26; 506 006 713
e-mail: maria.stos@uj.edu.pl

 • koordynowanie i nadzór nad pracą zespołu
 • obsługa procedury zmiany zasad finansowania studiów dla studentów zagranicznych
 • weryfikacja danych dotyczących studentów zagranicznych w systemie USOS
 • obsługa spraw studentów zagranicznych na pełnych programach kształcenia

Beata Czerw

tel.: (+48) 12 663 26 61

 • prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji Rektora w zakresie zwolnień z opłaty w odniesieniu do studentów zagranicznych
 • prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji Rektora w zakresie skreślenia z listy studentów i innych spraw związanych z tokiem studiów w odniesieniu do studentów zagranicznych

Agata Husarska

tel.: (+48) 12 663 26 63

 • obsługa kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz do szkół doktorskich na UJ
 • obsługa spraw studentów zagranicznych na pełnych programach kształcenia

Kinga Karkus

tel.: (+48) 12 663 26 62

 • obsługa kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz do szkół doktorskich na UJ
 • wsparcie studentów i kandydatów na studia wymagających adaptacji ze względu na niepełnosprawność

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Unia Europejska

Marta Krauz

tel.: (+48) 12 663 26 60

 • obsługa kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz do szkół doktorskich na UJ
 • obsługa spraw studentów zagranicznych na pełnych programach kształcenia

Agnieszka Krawczyk

tel.: (+48) 12 663 26 74
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • obsługa stypendystów programów NAWA
 • obsługa programu CEEPUS
 • obsługa innych programów wymian

Jacek Zaprzalski

tel.: (+48) 12 663 26 73
e-mail: iso@uj.edu.pl

 • obsługa stypendystów programów NAWA
 • przyznawanie miejsc w domach studenckich dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia na UJ
 • obsługa wniosków o zmianę zasad finansowania studiów dla studentów zagranicznych