Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Studenckich

Informacje kontaktowe

stypendia@uj.edu.pl
studiuje.uj.edu.pl

fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
stypendia.uj.edu.pl

Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 39 55

Do zadań Działu Spraw Studenckich należy w szczególności:

 • koordynacja przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UJ;
 • współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej oraz podziału miejsc w domach studenckich;
 • opracowywanie projektów regulaminów dotyczących spraw bytowych studentów i doktorantów oraz zarządzeń w sprawie wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich UJ;
 • zbieranie wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia oraz informowanie o decyzjach podjętych w tym zakresie;
 • obsługa administracyjna:
  • Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ,
  • Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia;
 • prowadzenie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ i biura Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • rozliczanie finansowe działalności Samorządu Studentów UJ oraz projektów uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, a także projektów Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się pomocą materialną w zakresie obowiązujących przepisów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej świadczeń pomocy materialnej;
 • kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Pomocy Materialnej zgodnie z przyjętą w UJ procedurą.

Studentów UJ CM prosimy o kontakt z Sekcją Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Skład osobowy

Dawid CICHOCKI – Kierownik Działu Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4, p. 8
tel.: 12 663 39 49
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów w USOS, USOSweb, SAP oraz POL-on

Żaneta CHĘĆ – Zastępca Kierownika Działu Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4, p. 8
tel.: 12 663 39 55
e-mail: zaneta.chec@uj.edu.pl

 • pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • domy studenckie

Olga BIENIEK
ul. Czapskich 4, p. 8
tel.: 12 663 30 46
e-mail: olga.bieniek@uj.edu.pl

 • pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 • obsługa administracyjna Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ
 • domy studenckie
 • kredyty studenckie

Katarzyna FLAGA
ul. Czapskich 4, p. 14
tel.: 12 663 30 19
e-mail: k.konik@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna Towarzystwa Doktorantów UJ
 • ubezpieczenia zdrowotne doktorantów
 • obsługa programu MultiSport oraz OK System dla doktorantów

Małgorzata HALEWSKA-OLESIŃSKA
ul. Czapskich 4, p. 23
tel.: 12 663 11 72
e-mail: malgorzata.halewska@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna sekretariatu Samorządu Studentów UJ
 • rozliczanie projektów prowadzonych przez Samorząd Studentów UJ

Monika NOWICKA
ul. Czapskich 4, p. 9
tel.: 12 663 30 45
e-mail: monika.1.nowicka@uj.edu.pl

 • rozliczanie działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich

Michał OLECHOWSKI
ul. Czapskich 4, p. 8
tel.: 12 663 30 29
e-mail: michal.olechowski@uj.edu.pl

 • stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinasowanie zadań projakościowych
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw stypendialnych
 • informowanie o kredytach studenckich

Wioletta PUGACEWICZ
ul. Czapskich 4, p. 14
tel.: 12 663 39 04
e-mail: wioletta.pugacewicz@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna Towarzystwa Doktorantów UJ
 • ubezpieczenia zdrowotne doktorantów
 • obsługa programu MultiSport oraz OK System dla doktorantów

Monika SEWERYN
ul. Czapskich 4, p. 23
tel.: 12 663 11 71
e-mail: monika.seweryn@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna sekretariatu Samorządu Studentów UJ
 • rozliczanie projektów prowadzonych przez Samorząd Studentów UJ

Paweł TRZASKA
ul. Czapskich 4, p. 10
tel.: 12 663 15 07
e-mail: pawel.trzaska@uj.edu.pl

 • rozliczanie działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów

Krzysztof  WALL
ul. Czapskich 4, p. 9
tel.: 12 663 30 42
e-mail: krzysztof.wall@uj.edu.pl

 • rozliczanie działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich