Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Kontakt do jednostek Centrum Wsparcia Dydaktyki znajdziesz na poszczególnych stronach:

Moja sprawa dotyczy...

Jeśli nie wiesz z którą jednostką skontaktować się w konkretnej sprawie, skorzystaj z przygotowanej przez nas poniższej listy tematycznej:

STUDIA | studenci, doktoranci, słuchacze

Sprawy studenckie, akademiki

Pomoc materialna, własne stypendia, Stypendium UJ

Tok studiów wyższych i studiów trzeciego stopnia
Badania profilaktyczne, szkolenie BHK

Legitymacja studencka/doktorancka

Wymiany międzynarodowe
Erasmus

Program MOST

Studenci-cudzoziemcy

PRACOWNICY

Tworzenie studiów
Wzory dokumentów i instrukcje
Akty prawne dotyczące dydaktyki

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych
Fundusze i nagrody

KARIERA | studenci, absolwenci

Praca, praktyki, staże

Szkolenia

REKRUTACJA | kandydaci na studia

Rekrutacja na studia wyższe

Rekrutacja na studia w językach obcych

Rekrutacja na studia podyplomowej i kursy dokształcające

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA