Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Kontakt do jednostek Centrum Wsparcia Dydaktyki znajdziesz na poszczególnych stronach:

Moja sprawa dotyczy...

Jeśli nie wiesz z którą jednostką skontaktować się w konkretnej sprawie, skontaktuj się z Biurem Centrum Wsparcia Dydaktyki lub skorzystaj z przygotowanej przez nas poniższej listy tematycznej:

Studia – studenci, doktoranci, słuchacze
Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pomoc materialna
Własne stypendia
Stypendium UJ

Akademiki

Sprawy studenckie i doktoranckie
Rada Kół Naukowych
Organizacje studenckie
Tok studiów wyższych i studiów trzeciego stopnia
Badania profilaktyczne
Szkolenie BHK
Legitymacja studencka / doktorancka
Wymiany międzynarodowe
Erasmus+
Program MOST
Studenci-cudzoziemcy
Centrum Dostępności UJ
Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji
Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ
Pracownicy
Tworzenie studiów
Wzory dokumentów i instrukcje
Akty prawne dotyczące dydaktyki
Doskonalenie kompetencji dydaktycznych
Fundusze i nagrody
Kariera – studenci, absolwenci
Praca, praktyki, staże
Alumni
Szkolenia
Rekrutacja na studia
Informacje o rekrutacji na studia
Informacje o rekrutacji na studia w językach obcych
Informacje o rekrutacji na studia podyplomowej i kursy dokształcające
Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Jakość Kształcenia
Badanie nauczycieli akademickich, Monitorowanie losów Absolwentów, Ocena Zajęć Dydaktycznych