Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studiów

Prosimy o kontakt z pracownikami Działu w jeden z następujących sposobów:

 • telefonicznie na numery telefonów wskazane poniżej
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane poniżej
 • za pośrednictwem MS Teams
 • osobiście po uprzednim umówieniu się z wybranym pracownikiem Działu na konkretny termin spotkania

Informacje kontaktowe

ksztalcenie@uj.edu.pl
ksztalcenie.uj.edu.pl

studia.podyplomowe@uj.edu.pl
podyplomowe.uj.edu.pl

Adres:
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13, 0.14, 0. 23
30-060 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 26 52

Zadania Działu

Do zadań Działu Obsługi Studiów należy w szczególności:

 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w sprawach związanych z:
  • tokiem studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
  • zasadami pobierania i zwalniania z opłat za studia;
 • wsparcie administracyjne Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie sporządzania projektów rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1;
 • koordynowanie procesu tworzenia i znoszenia studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz wprowadzania zmian do programów studiów;
 • koordynowanie procesu tworzenia i zmian w programach kształcenia w szkołach doktorskich;
 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs – Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation) i Canada-Ontario Integrated Students Loans;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DOS oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Aleksandra JANKOWSKA – p.o. Kierownika Działu Obsługi Studiów
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.14
tel.: (+48) 12 663 26 50
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

Michał WARZYCKI – p.o. Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Studiów
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.14
tel.: (+48) 12 663 26 51
e-mail: michal.warzycki@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących dydaktyki i spraw studenckich
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki

Aneta BRHEL
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13
tel.: (+48) 12 663 26 58
e-mail: aneta.brhel@uj.edu.pl

 • tok studiów doktoranckich
 • koordynowanie procesu tworzenia i zmian w programach kształcenia w szkołach doktorskich

Aneta FILUS
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13
tel.: (+48) 12 663 26 52
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • regulacje w zakresie zasad wnoszenia opłat za studia oraz zasad zwalniania studentów z opłat za studia 

Anna KOPEĆ
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 56
e-mail: an.kopec@uj.edu.pl

 • regulacje w zakresie tworzenia studiów, znoszenia studiów oraz projektowania programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów
 • obsługa administracyjna Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania

Wiktoria POMYKALSKA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 54
e-mail: wiktoria.pomykalska@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących dydaktyki i spraw studenckich oraz doktoranckich
 • umowy o wspólnym nadaniu stopnia doktora

Małgorzata SZCZEPANIK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 55
e-mail: malgorzata.szczepanik@uj.edu.pl

 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z tworzeniem oraz modyfikacją programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów

Marta SZKUTA-WŁOCH
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13
tel.: (+48) 12 663 26 53
e-mail: marta.szkuta-wloch@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich