Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studiów

Informacje kontaktowe

ksztalcenie@uj.edu.pl
ksztalcenie.uj.edu.pl

studia.podyplomowe@uj.edu.pl
podyplomowe.uj.edu.pl

Adres: ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 11 84

Do zadań Działu Obsługi Studiów należy w szczególności:

 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, współdziałanie z wydziałami UJ w zakresie powoływania kierunków studiów, prowadzenie ich ewidencji, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu;
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji dotyczących toku studiów doktoranckich, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu, prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich;
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki i toku studiów;
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora UJ w sprawach dotyczących zwolnień z opłat za usługi edukacyjne oraz rozstrzygnięć w sprawach umorzeń, wsparcie merytoryczne jednostek UJ w tym zakresie;
 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation) i Canada-Ontario Integrated Students Loans;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie toku studiów;
 • koordynacja podpisywania umów o wspólnym prowadzeniu przewodów doktorskich z jednostkami zagranicznymi;
 • pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu dydaktyki i toku studiów;
 • prowadzenie spraw związanych ze studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia na UJ.

Skład osobowy

Aleksandra JANKOWSKA – p.o. Kierownika Działu Obsługi Studiów
tel.: 12 663 15 03
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

Michał WARZYCKI – p.o. Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Studiów
tel.: 12 663 15 54
e-mail: michal.warzycki@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących dydaktyki i spraw studenckich
  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki

Maciej DZIEWIRZ
tel.: 12 663 11 33
e-mail: maciej.dziewirz@uj.edu.pl

 • tok studiów doktoranckich
 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation)
 • wspólne przewody doktorskie

Aneta FILUS
tel.: 12 663 11 84
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • regulacje w zakresie zasad wnoszenia opłat za studia oraz zasad zwalniania studentów z opłat za studia 

Anna KOPEĆ
tel.: 12 663 39 30
e-mail: an.kopec@uj.edu.pl

 • regulacje w zakresie tworzenia studiów, znoszenia studiów oraz projektowania programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów

Ewa STANKIEWICZ
tel.: 12 663 11 49
e-mail: ewa.stankiewicz@uj.edu.pl

 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation)
 • studia podyplomowe

Małgorzata SZCZEPANIK
tel.: 12 663 15 13
e-mail: malgorzata.szczepanik@uj.edu.pl

 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z tworzeniem oraz modyfikacją programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów

Marta Szkuta-Włoch
tel.: 12 663 39 83
e-mail: marta.szkuta-wloch@uj.edu.pl

 • regulacje w zakresie tworzenia studiów, znoszenia studiów oraz projektowania programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów