Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studiów

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

Informacje kontaktowe

ksztalcenie@uj.edu.pl
ksztalcenie.uj.edu.pl

studia.podyplomowe@uj.edu.pl
podyplomowe.uj.edu.pl

Adres: ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13, 0.14, 0. 23; 30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 26 52

Do zadań Działu Obsługi Studiów należy w szczególności:

 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w sprawach związanych z:
  • tokiem studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
  • zasadami pobierania i zwalniania z opłat za studia;
 • wsparcie administracyjne Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie sporządzania projektów rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1;
 • koordynowanie procesu tworzenia i znoszenia studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz wprowadzania zmian do programów studiów;
 • koordynowanie procesu tworzenia i zmian w programach kształcenia w szkołach doktorskich;
 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs – Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation) i Canada-Ontario Integrated Students Loans;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DOS oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Aleksandra JANKOWSKA – p.o. Kierownika Działu Obsługi Studiów
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.14
tel.: (+48) 12 663 26 50
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

Michał WARZYCKI – p.o. Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Studiów
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.14
tel.: (+48) 12 663 26 51
e-mail: michal.warzycki@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących dydaktyki i spraw studenckich
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki

Ewa DZIEWIRZ
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13
tel.: (+48) 12 663 26 57
e-mail: ewa.stankiewicz@uj.edu.pl

 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation)
 • studia podyplomowe

Aneta FILUS
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13
tel.: (+48) 12 663 26 52
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • regulacje w zakresie zasad wnoszenia opłat za studia oraz zasad zwalniania studentów z opłat za studia 

Anna KOPEĆ
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 56
e-mail: an.kopec@uj.edu.pl

 • regulacje w zakresie tworzenia studiów, znoszenia studiów oraz projektowania programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów
 • obsługa administracyjna Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania

Wiktoria POMYKALSKA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 54
e-mail: wiktoria.pomykalska@uj.edu.pl

 • tok studiów doktoranckich
 • umowy o wspólnym nadaniu stopnia doktora

Małgorzata SZCZEPANIK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 55
e-mail: malgorzata.szczepanik@uj.edu.pl

 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z tworzeniem oraz modyfikacją programów studiów
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów

Marta SZKUTA-WŁOCH
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.13
tel.: (+48) 12 663 26 53
e-mail: marta.szkuta-wloch@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów