Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Obsługi Studiów

Informacje kontaktowe

ksztalcenie@uj.edu.pl
ksztalcenie.uj.edu.pl

Adres: ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 11 84

Do zadań Działu Obsługi Studiów należy w szczególności:

 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, współdziałanie z wydziałami UJ w zakresie powoływania kierunków i specjalności studiów, prowadzenie ich ewidencji, koordynowanie działań w zakresie przygotowywania sprawozdań dotyczących minimum kadrowego, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu;
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji dotyczących toku studiów doktoranckich, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu i powoływania studiów doktoranckich, prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych;
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki;
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora UJ w sprawach dotyczących zwolnień z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzeń, wsparcie merytoryczne jednostek UJ w tym zakresie;
 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation) i Canada-Ontario Integrated Students Loans;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie toku studiów;
 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia;
 • koordynacja podpisywania umów o wspólnym prowadzeniu przewodów doktorskich z jednostkami zagranicznymi;
 • pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu dydaktyki i spraw studenckich;
 • kontrola właściwego wydatkowania kwot zwiększeń stypendiów doktoranckich w ramach dotacji projakościowej zgodnie z przyjętą w UJ procedurą.

Skład osobowy

Maria NIEWIARA – Kierownik Działu Obsługi Studiów
tel.: 12 663 39 83
e-mail: maria.niewiara@uj.edu.pl

Aleksandra JANKOWSKA – Zastępca Kierownika Działu Obsługi Studiów
tel.: 12 663 15 03
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • regulacje w zakresie zasad wnoszenia opłat przez studentów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz zasad zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

Maciej DZIEWIRZ
tel.: 12 663 11 33
e-mail: maciej.dziewirz@uj.edu.pl

 • tok studiów doktoranckich
 • stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendiów doktoranckich
 • wspólne przewody doktorskie

Aneta FILUS
tel.: 12 663 11 84
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

 • tok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • informowanie o regulacjach z zakresu minimum kadrowego
 • regulacje w zakresie zasad wnoszenia opłat przez studentów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz zasad zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

Paulina POPOWICZ
tel.: 12 663 39 30
e-mail: paulina.popowicz@uj.edu.pl

 • regulacje w zakresie powoływania kierunków i specjalności studiów
 • tok studiów doktoranckich

Ewa STANKIEWICZ
tel.: 12 663 11 49
e-mail: ewa.stankiewicz@uj.edu.pl

 • obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation)

Michał WARZYCKI
tel.: 12 663 15 54
e-mail: michal.warzycki@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących dydaktyki i spraw studenckich
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki