Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia

Informacje kontaktowe

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24, 0.25
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
30-060 Kraków

Rynek Główny 8, I piętro
31-043 Kraków

Dyplomy, nagrody, fundusz

arsdocendi.uj.edu.pl
tel.: (+48) 12 663 26 35
ars.docendi@uj.edu.pl, kompetencje@uj.edu.pl

Jakość kształcenia

jakosc.uj.edu.pl
tjk.uj.edu.pl
tel.: (+48) 12 663 26 31
jakosc@uj.edu.pl, tjk@uj.edu.pl

E-learning

czn.uj.edu.pl
tel.: (+48) 12 798 866 990
elearning@uj.edu.pl

Zadania Działu

Do zadań Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • obsługa nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi, nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja oraz nagrody im. Henryka Jordana;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne w zakresie spraw związanych z zajęciami ogólnouczelnianymi, w szczególności wykładami Artes Liberales;
 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem;
 • koordynacja szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania;
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Agnieszka Piziak

Kierowniczka Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 36
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Agnieszka Kowalska

Zastępczyni Kierowniczki Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 31
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Informowanie o akredytacjach przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego

Agnieszka Radwan

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 • Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi
 • cykl wykładów Artes Liberales
 • efekty uczenia się
 • nagroda im. Henryka Jordana
 • dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Andrzej Filip

Rynek Główny 8, I piętro
e-mail: andrzej.filip@uj.edu.pl

Anna Szafrańska-Kopeć

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 35
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • Nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi
 • Nagrody Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja

Bogusław Wajzer

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 37
e-mail: boguslaw.wajzer@uj.edu.pl

 • Tydzień Jakości Kształcenia
 • wsparcie organizacyjne i merytoryczne w realizacji zadań jednostki

Damian Marchewka

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.28
tel.: (+48) 12 663 26 97
e-mail: damian.marchewka@uj.edu.pl

Dominik Zwiech

Rynek Główny 8, I piętro
e-mail: dominik.zwiech@uj.edu.pl

 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem,
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania,
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych,
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Kamila Gajdka

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 34
e-mail: kamila.gajdka@uj.edu.pl

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia,
 • wsparcie informacyjno-administracyjne w zakresie spraw związanych z zajęciami ogólnouczelnianymi

Wojciech Kornafel

Rynek Główny 8, I piętro
tel.: (+48) 798 866 990
e-mail: wojciech.kornafel@uj.edu.pl

Wojciech Pudło

Rynek Główny 8, I piętro
tel.: (+48) 506 006 732
e-mail: wojciech.pudlo@uj.edu.pl

Wojciech Wyżykowski

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.28
tel.: (+48) 12 663 26 57
e-mail: wojciech.wyzykowski@uj.edu.pl