Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia

Informacje kontaktowe

Dyplomy, świadectwa, nagrody

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24, 0.25
30-060 Kraków

ksztalcenie.uj.edu.pl/akty-prawne/dyplomy
arsdocendi.uj.edu.pl
tel.: (+48) 12 663 26 35, 12 663 26 37
kompetencje@uj.edu.pl, ars.docendi@uj.edu.pl

Jakość kształcenia

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24, 0.25
30-060 Kraków

jakosc.uj.edu.pl
tjk.uj.edu.pl
tel.: (+48) 12 663 26 31
jakosc@uj.edu.pl, tjk@uj.edu.pl

E-learning

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23, 0.28
30-060 Kraków

elearning.uj.edu.pl
tel.: (+48) 12 663 26 39
elearning@uj.edu.pl

Zadania Działu

Do zadań Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • obsługa nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi, nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja oraz nagrody im. Henryka Jordana;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne w zakresie spraw związanych z zajęciami ogólnouczelnianymi, w szczególności wykładami Artes Liberales;
 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem;
 • koordynacja szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania;
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów

Skład osobowy

Agnieszka Piziak

Kierowniczka Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 36
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Agnieszka Kowalska

Zastępczyni Kierowniczki Działu Rozwoju i Jakości Kształcenia

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 31
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o akredytacjach przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24

tel.: (+48) 12 663 26 30

wsparcie w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia

 • organizacja wykładów Artes Libertales
 • obsługa nagrody im. Henryka Jordana

Andrzej Filip

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 39
e-mail: andrzej.filip@uj.edu.pl

 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów

Wojciech Kornafel

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 39
e-mail: wojciech.kornafel@uj.edu.pl

 • organizacja zajęć ogólnouczelnianych
 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów

Damian Marchewka

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.28
tel.: (+48) 12 663 26 97
e-mail: damian.marchewka@uj.edu.pl

 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów

Małgorzata Ochmanek

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 30
e-mail: malgorzata.ochmanek@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia
 • organizacja wykładów Artes Liberales
 • obsługa nagrody im. Henryka Jordana

Wojciech Pudło

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.28
tel.: (+48) 506 006 732
e-mail: wojciech.pudlo@uj.edu.pl

 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów

Laura Rabiej

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 34
e-mail: laura.rabiej@uj.edu.pl

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia, w tym organizacja Tygodnia Jakości Kształcenia
 • obsługa Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Anna Szafrańska-Kopeć

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 35
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl

 • wsparcie w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów
 • organizacja warsztatów Ars Docendi

Bogusław Wajzer

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 37
e-mail: boguslaw.wajzer@uj.edu.pl

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia, w tym organizacja Tygodnia Jakości Kształcenia
 • obsługa nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi, nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja

Wojciech Wyżykowski

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 57
e-mail: wojciech.wyzykowski@uj.edu.pl

 • organizacja zajęć ogólnouczelnianych
 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów

Dominik Zwiech

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
tel.: (+48) 12 663 26 39
e-mail: dominik.zwiech@uj.edu.pl

 • wsparcie, wdrażanie i promocja rozwiązań związanych z e-nauczaniem
 • wsparcie w zakresie szkoleń w obsłudze e-platform i tworzeniu treści dydaktycznych dla e-nauczania
 • działanie na rzecz rozwoju wysokich standardów elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez DRiJK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów