Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Uwaga! Wejście do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki znajduje się od ul. Oleandry 2A. Wejście od ul. Ingardena 6 przez Instytut Psychologii jest zamknięte.

Informacje kontaktowe

kompetencje@uj.edu.pl

arsdocendi.uj.edu.pl
jakosc.uj.edu.pl
tjk.uj.edu.pl

Adres:
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.15, 0.24, 0.25
30-060 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 26 35

Zadania Biura

Do zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należy w szczególności:

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • obsługa nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi, nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, nagrody im. Henryka Jordana, wykładów Artes Liberales, Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi;
 • wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ – planowanie i organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez BDK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Agnieszka PIZIAK – Kierownik Biura Doskonalenia Kompetencji
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.15
tel.: (+48) 12 663 26 36
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Agnieszka KOWALSKA – Zastępca Kierownika Biura Doskonalenia Kompetencji
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.15
tel.: (+48) 12 663 26 31
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz o akredytacjach przeprowadzanych przez PKA
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego
 • koordynowanie Oceny Zajęć Dydaktycznych i Barometru Satysfakcji Studenckiej

Agnieszka RADWAN
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 • Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi
 • cykl wykładów Artes Liberales
 • efekty uczenia się
 • nagroda im. Henryka Jordana
 • dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Michał STACHURSKI
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 34
e-mail: michal.stachurski@uj.edu.pl

 • projekt "Mistrzowie dydaktyki – edycja 2020”
 • konferencja Ars Docendi
 • Tydzień Jakości Kształcenia​

Maria SYTA-CIESIELSKA
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 37
e-mail: maria.syta-ciesielska@uj.edu.pl

 • projekt "Mistrzowie dydaktyki"
 • projekt "Szkoła Orłów"

Anna SZAFRAŃSKA-KOPEĆ
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 35
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • cykl warsztatów dydaktycznych Ars Docendi
 • Nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi oraz Nagrody Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja

Joanna TURCHAN
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 33
e-mail: joanna.turchan@uj.edu.pl

 • wsparcie realizacji badań i przygotowywanie aktów prawnych z zakresu jakości kształcenia
 • współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia, władzami jednostek i pełnomocnikami dziekanów, Samorządem Studentów UJ w zakresie realizacji działań projakościowych
 • informowanie o realizowanych działaniach projakościowych

Krzysztof WANIAK
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 32
e-mail: krzysztof.waniak@uj.edu.pl

 • realizacja badań dotyczących jakości kształcenia (Ocena Zajęć Dydaktycznych, Barometr Satysfakcji Studenckiej)
 • ewaluacja oferty dydaktycznej Biura Doskonalenia Kompetencji
 • działania informacyjno-promocyjne z zakresu polityki projakościowej