Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Informacje kontaktowe

arsdocendi.uj.edu.pl
jakosc.uj.edu.pl
tjk.uj.edu.pl

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24, 0.25
uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A
30-060 Kraków
tel.: (+48) 12 663 26 35
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl

Zadania Biura

Do zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należy w szczególności:

 • wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek UJ w zakresie spraw związanych z wydawaniem dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • obsługa nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi, nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, nagrody im. Henryka Jordana, wykładów Artes Liberales, Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi;
 • wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ – planowanie i organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi;
 • wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych UJ w zakresie zadań realizowanych przez BDK oraz wdrażanie nowych rozwiązań i planowanie funkcjonalności tych systemów.

Skład osobowy

Agnieszka Piziak

Kierowniczka Biura Doskonalenia Kompetencji

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 36
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Agnieszka Kowalska

Zastępczyni Kierowniczki Biura Doskonalenia Kompetencji

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 31
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz o akredytacjach przeprowadzanych przez PKA
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego

Agnieszka Radwan

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 • Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi
 • cykl wykładów Artes Liberales
 • efekty uczenia się
 • nagroda im. Henryka Jordana
 • dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Anna Szafrańska-Kopeć

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
tel.: (+48) 12 663 26 35
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • cykl warsztatów dydaktycznych Ars Docendi
 • Nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi oraz Nagrody Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja

Bogusław Wajzer

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.25
tel.: (+48) 12 663 26 37
e-mail: boguslaw.wajzer@uj.edu.pl

 • konferencja Ars Docendi
 • Tydzień Jakości Kształcenia
 • Dydaktyczne dygresje
 • Konkurs Teaching Slam – forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej