Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Informacje kontaktowe

kompetencje@uj.edu.pl

arsdocendi.uj.edu.pl
jakosc.uj.edu.pl
tjk.uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24 (Collegium Novum), pok. 15, 15a, 16; 31-007 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 11 35

Do zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należy w szczególności:

 • wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ;
 • organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi;
 • obsługa administracyjna Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”;
 • obsługa administracyjna Nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi oraz Nagrody Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja;
 • obsługa administracyjna nagrody im. Henryka Jordana;
 • organizowanie cyklu wykładów Artes Liberales;
 • obsługa projektów „Szkoła Orłów”, „Mistrzowie dydaktyki”, „POWER Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry UJ";
 • udzielanie informacji na temat procedur akredytacyjnych;
 • wsparcie działań doskonalących jakość kształcenia;
 • analiza i raportowanie danych na potrzeby realizacji zadań systemu doskonalenia jakości kształcenia;
 • przygotowanie dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych do podpisu przez Rektora UJ lub upoważnionego Prorektora;
 • przygotowywanie aktów prawnych z zakresu sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów;
 • prowadzenie spraw dotyczących wzorów druków dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających;
 • prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
 • udzielanie informacji oraz tworzenie projektów regulacji w zakresie potwierdzania efektów uczenia się;
 • koordynacja Tygodnia Jakości Kształcenia.

Skład osobowy

Agnieszka PIZIAK – Kierownik Biura Doskonalenia Kompetencji
Collegium Novum, p. 15
tel.: (+48) 12 663 39 82
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Agnieszka KOWALSKA – Zastępca Kierownika Biura Doskonalenia Kompetencji
Collegium Novum, p. 15
tel.: (+48) 12 663 10 76
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz o akredytacjach przeprowadzanych przez PKA
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego
 • koordynowanie Oceny Zajęć Dydaktycznych i Barometru Satysfakcji Studenckiej
 • współpraca w zakresie organizacji Studenckiej Oceny Nauczyciela Akademickiego, Badania Kandydatów na Studia i Monitorowania Losów Absolwentów

Łukasz BALCERZAK
Collegium Novum, p. 15a
tel.: (+48) 12 663 39 53
e-mail: lukasz.balcerzak@uj.edu.pl

 • wsparcie realizacji badań i przygotowywanie aktów prawnych z zakresu jakości kształcenia
 • współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia, władzami jednostek  i pełnomocnikami dziekanów, Samorządem Studentów UJ w zakresie realizacji działań projakościowych
 • informowanie o realizowanych działaniach projakościowy​

Laura RABIEJ
Collegium Novum, p. 15a
tel.: (+48) 12 663 39 31
e-mail: laura.rabiej@uj.edu.pl

 • warsztaty dydaktyczne Ars Docendi POWER
 • konferencja Ars Docendi
 • Tydzień Jakości Kształcenia
 • Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Agnieszka RADWAN
Collegium Novum, p. 15a
tel.: (+48) 12 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 • cykl wykładów Artes Liberales
 • efekty uczenia się
 • nagroda im. Henryka Jordana
 • dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Maria SYTA-CIESIELSKA
Collegium Novum, p. 16
tel.: (+48) 12 663 10 24
e-mail: maria.syta-ciesielska@uj.edu.pl

 • projekt "Mistrzowie dydaktyki"
 • projekt "Szkoła Orłów"

Anna SZAFRAŃSKA-KOPEĆ
Collegium Novum, p. 16
tel.: (+48) 12 663 11 35
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • cykl warsztatów dydaktycznych Ars Docendi
 • Nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi oraz Nagrody Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja

Krzysztof WANIAK
Collegium Novum, p. 15a
tel.: (+48) 12 663 39 11
e-mail: krzysztof.waniak@uj.edu.pl

 • realizacja badań dotyczących jakości kształcenia (Ocena Zajęć Dydaktycznych, Barometr Satysfakcji Studenckiej)
 • ewaluacja oferty dydaktycznej Biura Doskonalenia Kompetencji
 • działania informacyjno-promocyjne z zakresu polityki projakościowej