Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Informacje kontaktowe

kompetencje@uj.edu.pl
www.arsdocendi.uj.edu.pl
www.podyplomowe.uj.edu.pl
www.jakosc.uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 11 35

Do zadań Biura Doskonalenia Kompetencji należy w szczególności:

 • wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ;
 • organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi;
 • obsługa administracyjna Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi oraz Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”;
 • organizowanie cyklu wykładów Artes Liberales;
 • prowadzenie spraw związanych ze studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi i szkoleniami w UJ;
 • obsługa administracyjna Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, Programu MOST oraz nagrody im. Henryka Jordana;
 • przygotowanie dyplomów ukończenia studiów wyższych i świadectw ukończenia studiów podyplomowych do podpisu przez Rektora UJ lub upoważnionego Prorektora;
 • prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów oraz spraw dotyczących wzorów druków dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających;
 • udzielanie informacji oraz tworzenie projektów regulacji w zakresie potwierdzania efektów uczenia;
 • koordynacja Tygodnia Jakości Kształcenia.

Skład osobowy

Agnieszka PIZIAK – Kierownik Biura Doskonalenia Kompetencji
tel.: (+48) 12 663 39 82
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Agnieszka KOWALSKA – Zastępca Kierownika Biura Doskonalenia Kompetencji
Collegium Novum, p. 16
tel.: (+48) 12 663 10 76
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz o akredytacjach przeprowadzanych przez PKA
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego
 • koordynowanie Oceny Zajęć Dydaktycznych i Barometru Satysfakcji Studenckiej
 • współpraca w zakresie organizacji Studenckiej Oceny Nauczyciela Akademickiego, Badania Kandydatów na Studia i Monitorowania Losów Absolwentów

Aleksandra LEGĘĆ
tel.: (+48) 12 663 15 25
e-mail: aleksandra.legec@uj.edu.pl

 • sekretariat wewnętrzny Biura Doskonalenia Kompetencji
 • dyplomy i świadectwa

Piotr OBACZ
tel.: (+48) 12 663 39 53
e-mail: piotr.obacz@uj.edu.pl

 • Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Program MOST dla studentów i doktorantów
 • Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Laura RABIEJ
tel.: (+48) 12 663 39 31
e-mail: laura.rabiej@uj.edu.pl

 • warsztaty dydaktyczne Ars Docendi POWER
 • konferencja Ars Docendi
 • biblioteka Ars Docendi
 • Tydzień Jakości Kształcenia

Agnieszka RADWAN
tel.: (+48) 12 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 • studia podyplomowe
 • cykl wykładów Artes Liberales
 • efekty uczenia

Ewa STAPIŃSKA
Collegium Novum, p. 16
tel.: (+48) 12 663 39 11
e-mail: ewa.stapinska@uj.edu.pl

 • realizacja badań dotyczących jakości kształcenia (Ocena Zajęć Dydaktycznych, Barometr Satysfakcji Studenckiej)
 • działania informacyjno-promocyjne z zakresu polityki projakościowej

Anna SZAFRAŃSKA-KOPEĆ
tel.: (+48) 12 663 11 35
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • cykl warsztatów dydaktycznych Ars Docendi
 • Nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi oraz Nagrody Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja